تداوم نسل سپید

سیاست و احزاب در استرالیا

در استرالیا مردم ابتدا نمایندگان خود را انتخاب می کنند و رئیس حزبی که در مجلس بیشترین نفرات انتخاب شده را داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه ی دولت می گردد.

سیاست و احزاب در استرالیا

سیاست و حکومت در استرالیا

استرالیا کشوری از کشورهای مشترک المنافع است که حکومت ان پادشاهی مشروطه می باشد و بالاترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر(ملکه الیزابت دوم) ملکه این کشور نیز محسوب می شود که جانشین ملکه در این کشور فرماندار کل استرالیاست که فرماندار کل فرمانداران ایالت های این کشور را تعیین می کند.

با وجود اینکه فرماندار کل بر طبق قانون اساسی اختیرات فراوانی دارد در عمل شخص اول اجرایی در استرالیا نخست وزیر است که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب می گردد و دولت را تشکیل می دهد.

در استرالیا مردم ابتدا نمایندگان خود را انتخاب می کنند و رئیس حزبی که در مجلس بیشترین نفرات انتخاب شده را داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه ی دولت می گردد.

حکومت استرالیا از سه بخش تشکیل می شود:قوه مقننه (مجلس) قوه مجریه (دولت و دستگاههای اجرایی)و قوه قضاییه. و کابینه دولت مهم ترین رکن سیاست گذاری در استرالیاست.

اصلاح قانون اساسی استرالیا در دسامبر 1985 صورت گرفت. قانون اساسی استرالیا را می توان با رای مثبت اکثریت طی یک همه پرسی دگرگون کرد.
پارلمان استرالیا شامل دو بخش اصلی است :مجلس نمایندگان و سنا. پارلمان فدرال از سال 1901 تا 1927 در ملبورن تشکیل جلسه می داد ولی از ان به بعد به پایتخت جدید یعنی کانبرا انتقال یافت.

احزاب سیاسی در استرالیا


از سای 1996 تا 2007 حزب لیبرال قدرت را در این کشور در دست داشت که مدت 11 سال جان هوارد نخست وزیر این کشور بود ولی در سال 2007 حزب کارگر توانست رقیب خود حزب لیبرال را شکست دهد و پس از ان در تاریخ سپتامبر 2013 در انتخابات فدرال تونی ابوت از جناح ائتلافی پیروز شد.
استرالیا علاوه بر عضویت سازمان ملل متحد از سال 1945 در اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و سازمان جهانی غذا(FAO) بانک جهانی و فدراسیون بین المللی حسابداران جهان (IFAC) وسازمان بین المللی کار (ILO) و صندوق بین المللی پول (IMF)و سازمان جهانی هوا شناسی (WMO)و سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونسکو و بسیاری از سازمانهای بین المللی دیگرعضو است.

برچسب ها :
سیاست در استرالیاویژگی های سیاسی استرالیانظام سیاسی استرالیااسترالیا

اقتصاد استرالیافهرست شهرهای استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا