تداوم نسل سپید

استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان

بانک “کردیت سوئیس” رتبه بندی جدید خود از سرانه ثروت کشورها را منتشر کرد و بر اساس این گزارش استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان نام گرفته است.

استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان


متوسط ثروت یکی از مهمترین شاخص‌های مقایسه وضعیت زندگی مردم در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است. این شاخص از طریق تقسیم میزان کل تولیدات ناخالص داخلی یک کشور در طول یک سال بر جمعیت آن کشور به دست می‌آید. با این حال از آنجایی که این شاخص اختلاف بین درآمدهای مختلف را در نظر نمی‌گیرد، با انتقاداتی مواجه است و به همین دلیل این بانک سوئیسی کشورها را در دو دسته بر حسب سرانه ثروت و میانه ثروت رده‌بندی کرده است.
میانه ثروت از طریق تقسیم توزیع ثروت به دو گروه با جمعیت برابر و محاسبه متوسط ثروت این دو گروه به دست می‌آید. برای مثال متوسط ثروت آمریکا که میزبان ۴۱ درصد کل جمعیت میلیونرهای جهان است، هفت برابر سرانه ثروت این کشور است.


بالاترین متوسط ثروت تا پایان سال ۲۰۱۸
۱-سوئیس: ۵۳۰ هزار و ۲۲۴ دلار
۲- استرالیا: ۴۱۱ هزار و ۶۰ دلار
۳-آمریکا: ۴۰۳ هزار و ۹۷۴ دلار
۴- بلژیک: ۳۱۳ هزار و ۴۵ دلار
۵- نروژ: ۲۹۱ هزار و ۱۰۳ دلار
۶- نیوزلند: ۲۸۹ هزار و ۷۹۸ دلار
۷- کانادا: ۲۸۸ هزار و ۲۶۳ دلار
۸- دانمارک: ۲۸۶ هزار و ۷۱۲ دلار
۹- سنگاپور: ۲۸۳ هزار و ۱۱۸ دلار
۱۰- فرانسه: ۲۸۰ هزار و ۵۸۰ دلار
بالاترین میانه‌های ثروت تا پایان سال ۲۰۱۸
۱- استرالیا: ۱۹۱ هزار و ۴۵۳ دلار
۲- سوئیس: ۱۸۳ هزار و ۳۳۹ دلار
۳- بلژیک” ۱۶۳ هزار و ۴۲۹ دلار
۴- هلند: ۱۱۴ هزار و ۹۳۵ دلار
۵- فرانسه: ۱۰۶ هزار و ۸۲۷ دلار
۶- کانادا: ۱۰۶ هزار و ۳۴۲ دلار
۷- ژاپن: ۱۰۳ هزار و ۸۶۱ دلار
۸- نیوزلند: ۹۸ هزار و ۶۱۳ دلار
۹- انگلیس: ۹۷ هزار و ۱۶۹ دلار
۱۰- سنگاپور: ۹۱ هزار و ۶۵۶ دلار

 

برچسب ها :
استرالیابالاترین متوسط ثروتبالاترین میانه ثروتدومین کشور ثروتمند جهان

اطلاعیه در خصوص جذب نیروی متخصص (ویزای 482)فرهنگ غذا خوردن در استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا