تداوم نسل سپید

افزایش هزینه های دولتی استرالیا

افزایش ناگهانی و بسیار زیاد application fee ویزاهای کلاس مختلف برای متقاضیانی است که افراد وابسته مانند همسر و یا فرزند در پرونده های مهاجرتی خود دارند.

افزایش هزینه های دولتی استرالیا

افزایش هزینه های دولتی ویزای استرالیا

مهمترین خبری که برای افراد متاهل چندان خوشایند نیست و 17 جون به صورت رسمی در وب سایت اداره مهاجرت قرارگرفته است افزایش ناگهانی و بسیار زیاد application fee ویزاهای کلاس مختلف برای متقاضیانی است که افراد وابسته مانند همسر و یا فرزند در پرونده های مهاجرتی خود دارند.طی این تغییرات در اکثر ویزاها از جمله ویزاهای تخصصی ، سرمایه گذاری ، دانشجویی ، والدین و حتی ویزاهای موقت کاری از جمله 457 ازابتدای جولای 2013 برای خانواده های 2 نفره 50 درصد و برای خانواده های 3 نفره 75 درصد و به همین ترتیب برای هر تعداد اضافی 25 درصد به مبالغ application fee قبلی همان ویزا اضافه خواهد شد. به عنوان نمونه برای ویزاهای کلاس 189،190 و 489 که ویزاهای تخصصی بوده و اکثر ایرانیان متقاضی این ویزا هستند از ابتدای جولای برای یک خانواده 3 نفره بجای مبلغ 3060 دلار فعلی بایستی 5355 دلار برای لاچ پرونده پرداخت نماید.متاسفانه این افزایش بسیار زیاد و در نوع خود بی سابقه بوده و شاید از مهمترین دلیل این کار وضعیت کسری بودجه دولت استرالیا باشد.این افزایش به خصوص برای ما ایرانیان محسوس خواهد بود. البته سازمان مهاجرت در توجیه این خبر ناگهانی اعلام کرده است که تغییراتی در سیستم های خود در جهت بهبود روند کار ارزیابی و همینطور سایت رسمی این اداره و نحوه اپلای کردن برای ویزاهای گوناگون به وجود خواهد آورد که منجر به سهولت استفاده و سرعت بیشتری برای متقاضیان خواهد بود. 

برچسب ها :
ویزای استرالیامهاجرت به استرالیاهزینه های ویزای استرالیاهزینه های مهاجرت به استرالیا

ویزای استرالیا - کلاس 189زبان انگلیسی برای دریافت ویزای استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا