تداوم نسل سپید

سرنوشت پناهجویان ایرانی در استرالیا

ایران باید پناهجویان رد شده را بپذیرد این سخن تونی ابوت، وزیرخارجه استرالیا است، سخنان او در این خصوص به گونه ای است که گویا ایران مانعی برای بازگشت پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها از سوی استرالیا رد شده، ایجاد کرده است.

سرنوشت پناهجویان ایرانی در استرالیا

سرنوشت پناهجویان ایرانی در استرالیا چه می‌شود؟

ایران باید پناهجویان رد شده را بپذیرد این سخن تونی ابوت، وزیرخارجه استرالیا است، سخنان او در این خصوص به گونه ای است که گویا ایران مانعی برای بازگشت پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها از سوی استرالیا رد شده، ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استرالیا در سال 2007 میلادی قانون مهاجرت خود را تغییر داد و شرایط پذیرش پناهندگی را، آسان تر کرد ولی وقتی حزب لیبرال در این کشور روی کار آمد ورق برگشت و تلاش شد بیشترین سختگیری ها در این زمینه اعمال شود . با بررسی این سیاست ها درمی یابیم که به منظور مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی دولت استرالیا هروز مواضع سختگیرانه تری را در قبال پناهجویان اتخاذ می کند.

برچسب ها :
پناهجویان ایرانی در استرالیاپناهجویان غیر قانونی استرالیااسترالیا

خرج و مخارج زندگی در استرالیاگفت‌وگوهای کنسولی، بررسی موضوع پناهجویان

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا