تداوم نسل سپید

مخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا

افرادی که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خود را به استرالیا رسانده بودند، در فرم‌های تقاضای پناهندگی عنوان کرده بودند که "جانشان در ایران در خطر است" اما پس از دریافت ویزا با گذرنامه ایرانی به ایران سفر کردند !

مخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا

نقض لغو ویزای شش پناهنده ایرانی در استرالیا

پناهندگانی که که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خود را به استرالیا رسانده بودند، در فرم‌های مربوط به تقاضای پناهندگی عنوان کرده بودند که "جانشان در ایران در خطر است" اما بلافاصله پس از دریافت ویزای پناهندگی با گذرنامه ایرانی به کشورشان سفر کردند که این موضوع سبب شد که اداره مهاجرت استرالیا ویزای آنان را لغو نماید.

اداره مهاجرت استرالیا با پی بردن به "سفرهای مکرر" این افراد، ویزای پناهندگی آنها را لغو کرد اما حالا با حکم دادگاه این افراد می‌توانند به زندگی خود در استرالیا ادامه دهند.


برچسب ها :
پناهنده استرالیاویزای استرالیالغو ویزای استرالیامهاجرت استرالیادادگاه استرالیاوکیل استرالیااداره مهاجرت

شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شودمهلت اداره مهاجرت استرالیا به پناهجویان

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا