تداوم نسل سپید

سودابه حریری زاده، وکیل مارا

سازمان مارا یکی از ادارات " وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا " است و مرجعی برای ثبت اطلاعات و مشخصات وکلای مهاجرت به استرالیا میباشد.

سودابه حریری زاده، وکیل مارا

سودابه حریری زاده ، وکیل مهاجرت به استرالیا

سر کار خانم سودابه حریری زاده فارغ التحصیل حقوق مهاجرت از دانشگاه ویکتوریا استرالیا هستند که با شماره ثبت1687507 در سازمان MARA به ثبت رسیده اند. شما می‌توانید اطلاعات ایشان را از طریق آدرس زیر در سایت سازمان دولتی MARA مشاهده نمایید.

SOODABEH HARIRIZADEH - Registered Migration Agent Details


وکیل مارا - سودابه حریر زاده

اطلاعات بیشتر در باره وکیل مارا

توجه ! موسسه تدام نسل سپید به عنوان تنها مرکز تخصصی فعال در زمینه مهاجرت به استرالیا تمامی قراردادهای خود را منطبق با سازمان مارا منعقد خواهد کرد.

برچسب ها :
وکیل ماراوکیل مهاجرت به استرالیاوکیل مهاجرتمهاجرت به استرالیااقامت استرالیاسودابه حریرزادهوکیل استرالیاوکیل رسمیاقامت دائم استرالیا

استخدام

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا