تداوم نسل سپید

اخبار استرالیا

لغو برخی از تحریم های استرالیا

استرالیا برخی از تحریمهای خود علیه ایران را لغو کرد


شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

ترنبول شرایط جدید اعطای شهروندی استرالیا را شرح داده که از جمله شامل پایبندی به ارزش‌های استرالیایی است که این شرایط شهروندی استرالیا را سخت تر میکند


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا