تداوم نسل سپید

اقتصاد استرالیا

جغرافیای اقتصادی استرالیا

استرالیا طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2006 سومین کشور توسعه یافته دنیا از نظر شاخص انسانی محسوب می شود


اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا : استرالیا کشوری ثروتمند با منابع طبیعی سرشار و بزرگترین تولید کننده طلای جهان است


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا