تداوم نسل سپید

ایلتس اورال

حداقل آیلتس لازم برای ویزای اسکیل ورکر استرالیا

سلام و وقت شما به خیر.

من می خواهم به استرالیا مهاجرت کنم مدرک زبان من در حال حاضر آیلتس اورال 6 است می خواهم بدانم با این آیلتس می توانم برای اخذ اقامت استرالیا از طریق اسکیل ورکر اقدام کنم؟

پرسش شده در تاریخ : یکشنبه 3 آبان 1394

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا