تداوم نسل سپید

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی یا کارفرما

سلام.من بیمه ندارم .باید بیمه کارفرما بشم یا تامین اجتماعی چه نوع بیمه ای مورد قبوله.....

پرسش شده در تاریخ : جمعه 30 بهمن 1394

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا