تداوم نسل سپید

تبعه استرالیا

ورود به خاک استرالیا و شهروندی استرالیا

سلام و سپاس از پاسخگویی

می خواستم بدونم من بعد از اخذ ویزای استرالیا و ورود به خاک استرالیا تبعه استرالیا به حساب میام؟و چه موقع تبعه یا شهروند استرالیا محسوب میشم؟

پرسش شده در تاریخ : سه شنبه 12 آبان 1394

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا