تداوم نسل سپید

سفارت استرالیا

تعطیل شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران در 19 جون 2018 تعطیل شد. آخرین اخبار ویزای استرالیا / اخبار استرالیا


بیانیه مطبوعاتی وزیر مهاجرت استرالیا

اقدامات استرالیا برای محافظت از مرزها به قوت خود باقی هستند.


اخذ ویزای توریستی استرالیا


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا