تداوم نسل سپید

سکشن بندی

امتیاز دانشگاه آزاد پرند

سلام .. من مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد پرند واقع در استان تهران را دارم.. در سکشن بندی ۱ قرار میگیرم یا ۲؟!

پرسش شده در تاریخ : چهارشنبه 1 اسفند 1397

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا