تداوم نسل سپید

مراکز خرید استرالیا

مراکز خرید در ملبورن

ملبورن مرکز خرید در استرالیاست. در مرکز این شهر تعداد زیادی مناطق تجاری که قابل مقایسه با بهترین نواحی خرید در دنیاست وجود دارد .


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا