تداوم نسل سپید

هزینه ویزای اسکیل ورکر

تاثیر تاهل در اخذ ویزای اسکیل ورکر

درود

ضمن عرض تشکر و قدردانی بخاطر زمانی که صرف پاسخ دادن به سوالات میکنید میخواستم چندتا سوال درباره شرایط تاهل متقاضی ویزای اسکیل ورکر استرالیا بپرسم

1- آیا تاهل امتیاز خاصی برای متقاضی محسوب میشود ؟

2- مجرد یا متاهل بودن متقاضی تاثیری در هزینه های اخذ ویزای اسکیل ورکر دارد یا خیر ؟

3- زمان رسیدگی به درخواست در کدام شرایط سریعتر است ؟

با تشکر : رضا محسنی

پرسش شده در تاریخ : جمعه 27 شهریور 1394

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا