تداوم نسل سپید

هوشمند سازی

لیسانس آی تی و مهاجرت به استرالیا

سلام با مدرک لیسانس ای تی و فوق دیپلم نرم افزار و اشنایی کامل با شبکه کامپیوتر و سیستم های هوشمند سازی ساختمان (10 سال سایقه کار) پیشنهادتون چیه

پرسش شده در تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1398

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا