تداوم نسل سپید

ویزای 482 استرالیا

ویزای 482 استرالیا (TSS VISA)

ویزای تخصص استرالیا 482 جزء ویزاهای اقامت موقت استرالیا محسوب می شود و به متقاضیان این ویزا اجازه می دهد در اکثر موارد تا دو سال در این کشور اقامت کنند.


اطلاعیه در خصوص جذب نیروی متخصص (ویزای 482)


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا