تداوم نسل سپید

کارشتاس ارشد بیمه

امکان اقامت دائم در استرالیا

باسلام

امکان اقامت دایم برایمون هست:

سن همسر 39 سال دارای یک فرزند شغل همسر:کارشناس ارشد بیمه با مدرک فوق لیسانس بیمه و 10 سال سابقه کار در این رشته

پرسش شده در تاریخ : شنبه 21 فروردین 1395

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا