تداوم نسل سپید

کارمند

دعوتنامه جهت ویزای استرالیا

سلام

خواهر من مدرس دانشگاه در بريزبين و همسرشان كارمند هستند. دعوت نامه فرستادند از نوع گروي مبلغي پول و تقبل هزينه. همسر خودم استاد دانشگاه دولتي در تهران و خودم كارمند فرهنگستان هستم. دو سوال داشتم؟ چه مدت زماني پيش از سفر لازم است اقدام كنيم براي اخذ ويزا؟ آيا با شرايط گفته شده شانسي براي گرفتن ويزا داريم؟

پرسش شده در تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا