تداوم نسل سپید

PR

پدر و مادر دارندگان اقامت دائم استرالیا

سلام

آیا پدر و مادر می توانند در صورتی که فرزندشان اقامت دائم استرالیا را داشته باشداز طریق فرزندشان برای ویزای اقامت دایم استرالیا(پی آر)اقدام کنند؟

پرسش شده در تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394

مزایای PR استرالیا

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.

مزایای PR استرالیا چیست؟

پرسش شده در تاریخ : یکشنبه 12 مهر 1394

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا