تداوم نسل سپید

جدول معادل سازی آزمون های زبان انگلیسی جهت مهاجرت به استرالیا

متقاضیان مهاجرت به استرالیا می توانند از طریق یکی از آزمون های ذیل جهت پروسه ی مهاجرتی خود به کشور استرالیا اقدام نمایند.

جدول معادل سازی آزمون های زبان انگلیسی جهت مهاجرت به استرالیا                     Superior                
                          Proficient                         Competent

         English

language requirement 

 IELTS 8.0
TOEFL iBT 28
PTE Academic 79
CAE 200
 
 IELTS 7.0
TOEFL iBT 24
PTE Academic 65
CAE 185
 

       

 IELTS 6.0
TOEFL iBT 12
PTE Academic 50
CAE 169


                       Listening
 IELTS 8.0
TOEFL iBT 29
PTE Academic 79
CAE 200
 
 IELTS 7.0
TOEFL iBT 24
PTE Academic 65
CAE 185
 
 IELTS 6.0
TOEFL iBT 13
PTE Academic 50
CAE 169
 
                        Reading
 IELTS 8.0
TOEFL iBT 30
PTE Academic 79
CAE 200
 
 IELTS 7.0
TOEFL iBT 27
PTE Academic 65
CAE 185
 
 IELTS 6.0
TOEFL iBT 21
PTE Academic 50
CAE 169
 
                        Writing     
 IELTS 8.0
TOEFL iBT 26
PTE Academic 79
CAE 200
 
 IELTS 7.0
TOEFL iBT 23
PTE Academic 65
CAE 185
 
 IELTS 6.0
TOEFL iBT 18
PTE Academic 50
CAE 169
 
                        Speaking
 

برچسب ها :
آیلتستافلptecaeآزمون زبان انگلیسیمهاجرت به استرالیا

چگونه به استرالیا مهاجرت کنیم ؟ بخش دوم

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا