تداوم نسل سپید

خدمات مهاجرت به استرالیا

ویزای استرالیا از اسسمنت تا اخذ ویزا

ویزای استرالیا از اسسمنت تا اخذ ویزا

پس از اخذ اسسمنت ( ارزشیابی مدرک تحصیلی ) پروسه اصلی ویزای اسکیل ورکر استرالیا به جریان خواهد افتاد. در این مرحله مدارک متقاضی برای اداره مهاجرت استرالیا ارسال میگردد. این مدارک بسته به نظر افسر پرونده مهاجرت متفاوت خواهد بود.

خدمات از ابتدای پروسه تا اخذ اسسمنت (Assessment)

خدمات از ابتدای پروسه تا اخذ اسسمنت (Assessment)

ارزیابی مدرک تحصیلی اولین اقدام جهت اخذ ویزای اسکیل ورکراسترالیاست. موسسه تداوم نسل از نخستین گام تا گرفتن نتیجه مثبت ارزیابی مدرک تحصیلی(اسسمنت) درکنار شما خواهد بود.

خدمات پس از اخذ ویزای استرالیا

خدمات پس از اخذ ویزای استرالیا

یکی از دغدغه های مهاجرین در هنگام ورود به خاک استرالیا آشنا نبودن با قوانین و مقرارت ، خرید ، اسکان و ... میباشد. موسسه تداوم نسل سپید تا استقرار کامل متقاضیان ویزای استرالیا همراه و پشتیبان شماست.

خدمات اسکیل ورکر تا دریافت ویزا

خدمات اسکیل ورکر تا دریافت ویزا

چنانچه قصد دریافت ویزای اسکیل ورکر استرالیا را دارید باید بدانید که مشاوره دقیق با کارشناسان تداوم نسل سپید سرعت دریافت ویزای اسکیل ورکر را از 4 سال به یک سال کاهش خواهد داد. کارشناسان و متخصصین تداوم نسل سپید با سالها تجربه و تعهد به کار و متقاضی در خدمت هموطنان عزیز میباشد.

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا