تداوم نسل سپید

در حال حاضر این وب سایت ( موسسه تداول نسل سپید ) هیچ فعالیتی ندارد

هزینه های اخذ ویزای استرالیا

هزینه های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر ( مهارت از طریق تخصص ) به شرح زیر می باشد :

  1. هزینه های دولتی ویزای استرالیا
  2. حق الوکاله موسسه تداوم نسل سپید

هزینه های دولتی ویزای اسکیل ورکر استرالیا هزینه هایی هستند که فرد متقاضی در طول پروسه باید به دولت استرالیا بپردازد . که یکی هزینه ی ارزشیابی مدرک تحصیلی (Assessment) می باشد و بسته به سازمان ارزیابی کننده 500 تا 1100 دلار استرالیا می باشد که این مبلغ را دولت استرالیا (سازمان مربوطه) برای ارزشیابی مدرک تحصیلی فرد متقاضی ویزای استرالیا در نظر گرفته است و دیگری هزینه ی دولتی هزینه صدور ویزای استرالیا برای شخص متقاضی (Client) می باشد .که هزینه ی ویزا بعد از اندکی افزایش در جولای 2019 (تیر 98) به شرح زیر اعمال گردید :

  1. چنانچه فرد متقاضی مجرد باشد هزینه ی ویزا برای وی(Main Applicant ) 4050 دلار استرالیا است .
  2. چنانچه فرد متقاضی متاهل باشد هزینه ی ویزا برای همسر(همراه)2020 دلار استرالیا است .
  3. هزینه ی ویزا برای هر فرزند زیر 18 سال نیز1015 دلار استرالیا می باشد.


لازم به ذکر است که همه ی این هزینه های دولتی به دولت استرالیا و سازمان های مربوطه تسلیم می گردد. ضمنا حق الوکاله ی موسسه تداوم نسل سپید  طی دو قرارداد و شش قسط دریافت می گردد، قرارداد ارزشیابی (اسسمنت) در دو قسط به شرح ذیل می باشد:

  1. قسط اول زمان اخذ قرارداد
  2. قسط دوم بعد از اخذ جواب مثبت ارزشیابی مدرک تحصیلی متقاضی    

قرارداد مهاجرت (اخذ ویزا) در 4 قسط به شرح ذیل می باشد:

1.قسط اول عقد قرارداد مهاجرتی

2.قسط دوم پس از دریافت دعوتنامه

3.قسط سوم زمان صدور مدیکال از طرف اداره ی مهاجرت استرالیا

4. قسط چهارم زمان دریافت ویزای اقامت


جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های این مرکز تماس حاصل نمایید.

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا