تداوم نسل سپید

آخرین تغییرات اداره مهاجرت استرالیا

آخرین تغییرات مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر. حذف 9 رشته و اضافه شدن 2 رشته به لیست مشاغل استرالیا

آخرین تغییرات اداره مهاجرت استرالیا

خبر خوب برای متقاضیان ویزای اسکیل ورکر

اداره مهاجرت استرالیا امروز لیست رشته های مورد نیاز برای سال آینده را اعلام کرد و خوشبختانه تغییر چندانی در این لیست رخ نداده است . در این تغییرات 9 رشته از لیست مشاغل حذف شده و 2 رشته به لیست مشاغل اضافه شده است : 

رشته های حذف شده

 1. Occupational Health and Safety Adviser ANZSCO 251312
 2. Dental Hygienist ANZSCO 411211
 3. Dental Prosthetist ANZSCO 411212
 4. Dental Technician ANZSCO 411213
 5. Dental Therapist ANZSCO 41121
 6. Mining Engineers (excluding Petroleum) ANZSCO 233611
 7. Petroleum Engineers ANZSCO 233612
 8. Metallurgist ANZSCO 234912
 9. Environmental Health Officer ANZSCO 251311

رشته های اضافه شده

 1. Audiologists ANZSCO 252711
 2. Orthotists and Prosthetists ANZSCO 251912 

برچسب ها :
ویزای اسکیل ورکرمهاجرت استرالیامهاجرت به استرالیا

بیانیه مطبوعاتی وزیر مهاجرت استرالیاشهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا