تداوم نسل سپید

آزمون PTE

انجمن مهندسین استرالیا که مدارک مهندسی را بررسی میکند از تاریخ نوامبر 2017 ، اعلام نمود که علاوه بر آزمون آیلتس و تافل ، مدرک پی تی ای هم میتوان ارائه نمود و نمره لازم برای اخذ اسسمنت از این سازمان نمره 50 در هر مهارت می باشد .

آزمون PTE

مدارک زبان برای مهاجرت به استرالیا

انجمن مهندسین استرالیا که مدارک مهندسی را بررسی میکند از تاریخ نوامبر 2017 ، اعلام نمود که علاوه بر آزمون آیلتس و تافل ، مدرک پی تی ای هم میتوان ارائه نمود و نمره لازم برای اخذ اسسمنت از این سازمان نمره 50 در هر مهارت می باشد .

برچسب ها :
آیلتسپی تی ایتافلآزمون زبانمهاجرت به استرالیا

افزایش امتیاز ویزای اسکیل ورکرتعطیل شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا