تداوم نسل سپید

اخراج 6 پناهنده ایرانی از استرالیا

دادگاه تجدید نظر استرالیا تصمیم اداره مهاجرت این کشور برای لغو ویزای 6 پناهنده ایرانی را به دلیل سفر مکرر به ایران پس از دریافت روادید پناهندگی تایید کرده است. این پناهجویان مدعی بودند که در ایران امنیت جانی ندارند اما پس از اخذ اقامت به ایران سفر کرده بودند.

اخراج 6 پناهنده ایرانی از استرالیا

اخراج پناهندگان دروغین از استرالیا

هرالد سان - روزنامه ملبورن پناهجویان ایرانی که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خود را به کشور استرالیا رسانده بودند و در فرم‌های مربوط به تقاضای پناهندگی اظهار کرده بودند که "جانشان در ایران در معرض خطر است"، پس از دریافت ویزای پناهندگی با گذرنامه ایرانی به کشورشان سفر کردند !

اداره مهاجرت استرالیا با پی بردن به سفرهای مکرر این افراد، ویزای پناهندگی آنها را لغو کرد. اما پس از شکایت اولیه با حکم دادگاه بدوی ( مخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا ) این افراد توانستند به اقامت در استرالیا ادامه دهند ولی با اعلام رای نهایی دادگاه تجدید نظر اخراج آنان از استرالیا قطعی شده است.

برچسب ها :
پناهندهپناهندگیپناهجومهاجرت به استرالیامهاجرت استرالیااقامت استرالیاپناهندگی استرالیا

تعداد پناهجویان ایرانی در استرالیاپناهندگی استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا