تداوم نسل سپید

اطلاعیه در خصوص جذب نیروی متخصص (ویزای 482)

از دارندگان مدارک ذیل تقاضا می شود رزومه ی کامل خود را برای ما جهت بررسی ویزای 482 ایمیل نمایند. رزومه باید به زبان انگلیسی و مشتمل بر تاریخ دقیق تولد ،شرح وظایف کاری ، مدارک تحصیلی باشد، همچنین سطح زبان انگلیسی حتما در رزومه قید شود .

اطلاعیه در خصوص جذب نیروی متخصص (ویزای 482)

موسسه تداوم نسل سپید از متقاضیان ویزای کار در رشته های ذیل  جهت بررسی ویزای 482 استرالیا  دعوت می نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه ی خود را برای ما به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل :

tnsvisamigration@gmail.com

رشته های مد نظر عبارت است از :

322311 Metal Fabricator
322312 Pressure Welder
322313 Welder
321211 Motor Mechanic (General)
321212 Diesel Motor Mechanic
321213 Motorcycle Mechanic
321214 Small Engine Mechanic

برچسب ها :
ویزای 482 استرالیامهاجرت به استرالیاویزای کار

ویزای 482 استرالیا (TSS VISA)استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا