تداوم نسل سپید

بیانیه مطبوعاتی وزیر مهاجرت استرالیا

دولت استرالیا اقدامات جدی را جهت جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به استرالیا در نظر گرفته است. مبارزه با قاچاقچیان انسان یکی از مهمترین اولویتهای این برنامه هاست.

بیانیه مطبوعاتی وزیر مهاجرت استرالیا

اقدامات استرالیا برای محافظت از مرزها به قوت خود باقی هستند.

اقدامات جدی دولت استرالیا برای محافظت از مرزها به منظور متوقف کردن قاچاق انسان و تامین تمامیت ارضی این کشور به قوت خود باقی هستند.

تصمیم دادگاه عالی استرالیا به این معناست که بررسی تقاضای پناهجویان غیرقانونی در کشورهای منطقه، که از عناصر اصلی سیاست "عملیات مرزهای مستقل" است، ادامه خواهد یافت.

بنا بر گفته آقای پیتر داتن، وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها، استرالیا به صورت جدی به تعهد خود برای مقابله با قاچاق انسان و جلوگیری از به خطر انداختن جان انسان ها در دریا پایبند است.

ایشان خاطر نشان کردند "طی دو سال گذشته استرالیا 20 قایق را از آبهای خود خارج کرده است و سیاست بازگرداندن قایق قاچاقچیان انسان به مبدا حرکت آن ها ادامه میابد."

"علاوه بر این، استرالیا به بررسی درخواست ها در کشورهای منطقه ادامه می دهد که عامل بازدارنده دیگری ست برای کسانی که بخواهند به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا بیایند."

"پیام من این است که کسانی که به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا می آیند از دو حالت خارج نیستند: قایق آنها متوقف و بازگردانده می شود یا به کشور دیگری فرستاده می شوند تا تقاضایشان بررسی شود."

"بررسی و اسکان در استرالیا برای این افراد غیرممکن است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد؛ این قوانین برای همه یکسان هستند."

کسانی که می خواهند از طریق قاچاقچیان انسان به استرالیا بیایند همه چیز خود را به خطر می اندازند، از جمله زندگی خود و دیگر اعضای خانواده شان را.


بیانیه مطبوعاتی آقای پیتر داتن

وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها

4 فوریه 2016 (15 بهمن 1394)

برچسب ها :
سفارت استرالیاوزیر مهاجرت استرالیاپناهجویان غیر قانونیمهاجرت غیر قانونی

لغو برخی از تحریم های استرالیاآخرین تغییرات اداره مهاجرت استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا