تداوم نسل سپید

تغییرات جولای 2015

اداره مهاجرت استرالیا همانند هرسال در تاریخ 10 تیر(اول جولای ) هزینه های ویزا را افزایش داد.ضمنا نام ادره ی مهاجرت به اداره ی مهاجرت و کنترل مرزها تغییر پیدا کرد.

تغییرات جولای 2015

تغییرات جولای 2015  در مشاغل مورد نیاز استرالیا 

لیست بازنگری شده مشاغل مورد نیاز استرالیا برای سال 2015-2016 دیروز منتشر شد. این تغییرات برای درخواست هایی که از 1 جولای 2015 ارسال میشوند اعمال می شود که شامل تغییرات در لیست مشاغل مهارتی SOL و لیست مشاغل ترکیبی CSOL می باشد.

لیست مشاغل ماهر (SOL)

مشاغل زیر از لیست مذکور حذف شده اند

مشاغل مرتبط با حسابداری در این لیست باقی مانده اند و حذف نشده اند

رشته های جدید که اضافه شده اند


اداره مهاجرت استرالیا همانند هر سال در تاریخ 10 تیر ماه هزینه های ویزا را افزایش داد ، برخی از این افزایشها بسیار زیاد بوده و برخی دیگر کم می باشند. از طرفی نام اداره مهاجرت به اداره مهاجرت و کنترل مرزها تغییر پیدا کرده و در همین راستا وب سایت این اداره و ایمیل های آن نیز تغییر پیدا نموده است. همچنین ویزاهای دانشجویی پس از این در سفارت استرالیا در تهران بررسی می شوند لذا دیگر نیازی به ارسال مدارک به اردن نیست که این خود کار را برای متقاضیان این نوع ویزا ساده تر کرده است .
ویزاهای ازدواج و سرمایه گذاری 50 درصد افزایش هزینه داشته است.سایر ویزاها (2/3)درصد افزایش داشته است.


برچسب ها :
هزینه های ویزای استرالیامهاجرت به استرالیاویزای استرالیااسترالیااداره مهاجرت استرالیا

ویزای استرالیا - کلاس 190ویزای استرالیا - کلاس 489

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا