تداوم نسل سپید

جزئیات ویزای ساب کلاس 491 استرالیا

از مهمترین اخبار اداره ی مهاجرت استرالیادر تاریخ 16 نوامبر 2019 جایگزین شدن ویزای 491 استرالیا به ویزای 489 استرالیا است.

جزئیات ویزای ساب کلاس 491 استرالیا

از اخبار مهم تغییرات قوانین مهاجرت استرالیا  اضافه شدن ویزای شماره ی ۴۹۱ استرالیا از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ می باشد. ویزای ۴۹۱ استرالیا، جایگزین ویزای ۴۸۹ استرالیا خواهد بود. این ویزا از نظر امکانات و شرایط اقامت در استرالیا تا حدود زیادی با ویزای ۴۸۹ متفاوت است.

ویزای ۴۹۱ استرالیا یک ویزای ۵ ساله  موقت است که فرد متقاضی  بعد از زندگی به مدت ۳ سال در مناطق رجیونال استرالیا و کار کردن به مدت ۳ سال با حداقل حقوق می تواند برای اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.

تفاوت ویزای 489 با ویزای 491 استرالیا :

ویزای ۴۸۹ استرالیا یک ویزای ۴ ساله موقت است اما ویزای ۴۹۱ استرالیا یک ویزای موقت ۵ ساله است.
ویزای ۴۸۹ استرالیا برای اسپانسری به افراد ۱۰ امتیاز کمک می کند اما ویزای ۴۹۱ استرالیا ۱۵ امتیاز به متقاضی کمک میکند.


 


 


 


برچسب ها :
ویزاساب کلاس 491استرالیامهاجرت به استرالیا

تغییرات اداره ی مهاجرت استرالیا در نوامبر 2019 فغانی به استرالیا مهاجرت میکند؟

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا