تداوم نسل سپید

شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

نخست وزیر استرالیا : افرادی که در قصد اخذ اقامت استرالیا را دارند باید آزمون‌های سخت تری را در مورد مهارت‌های زبان انگلیسی بگذرانند. وی افزود که متقاضیان مهاجرت به استرالیا باید نشان دهند که به ارزش‌های جامعه استرالیا پایبند هستند.

شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

کسب شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

متقاضیان اخذ شهروندی پیش از درخواست باید ۴ سال به عنوان مقیم دائم در استرالیا اقامت داشته باشند که این زمان ۳ سال طولانی‌تر از مدت زمان فعلی است. مالکوم ترنبول همچنین گفته که این تغییرات با هدف همسو شدن مهاجران با جامعه استرالیا صورت میگیرد و مهاجران باید به ارزش‌های جامعه استرالیا متعهد باشند.

این گفته در حالیست که دو روز پیش هم نخست وزیر استرالیا خبر داده بود که درخواست ویزای کار برای افرادی که قصد ورود به خاک استرالیا را دارند، دشوارتر خواهد شد به این مفهوم که افراد دارای مهارت بالا وارد خاک این کشور شوند و افزود که بیکاران استرالیایی اولویت بیشتری نسبت به نیروی ارزان مهاجران است. وی همچنین گفته است که مهاجران باید نشان دهند که از آزادی مذهب و برابری جنسیتی حمایت می‌کنند و به زنان و کودکان احترام میگذارند و از خشونتهای خانگی پرهیز میکنند. اینها ارزشهای استرالیایی است.

تغییرات در اخذ شهروندی استرالیا


سخت شدن اخذ شهروندی استرالیا در حالی صورت میگیرد که بطور معمول اخذ اقامت موقت و یا اقامت دائم استرالیا بخودی خود یکی از سخت ترین پروسه های مهاجرت در بین کشورهای جهان است.

سطح بالای زندگی و رفاه در استرالیا باعث شده تا همه ساله مهاجران زیادی استرالیا را به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب کنند.

تاریخ انتشار : 31 فرودین 96

بیشتر بدانید : شرایط مهاجرت به استرالیا

برچسب ها :
شهروندی استرالیامهاجرت به استرالیاشهروند استرالیااسترالیااخبار استرالیااقامت دائم استرالیااقامت استرالیااخذ اقامت دائم استرالیا

آخرین تغییرات اداره مهاجرت استرالیامخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا