تداوم نسل سپید

مهاجرت به استرالیا و قاچاق انسان

پیام وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها استرالیا این است که استرالیا تدابیر مداوم و قوی برای حفاظت از مرزهای خود اتخاذ کرده است که تغییری نخواهند کرد. افرادی که تلاش کنند با لنج و بصورت غیر قانونی به کشور ما بیایند، هرگز در استرالیا اسکان داده نخواهند شد.

مهاجرت به استرالیا و قاچاق انسان

اطلاع رسانی علیه قاچاقبران انسانی

رای مورخ 3 فوریه 2016 دادگاه عالی استرالیا به این معنی است که رسیدگی روند درخواستها بصورت منطقه ای باقی خواهد ماند- این یک ویژگی کلیدی سیاست عملیات حفاظت از مرزها است.

چالش حقوقی که برروند رسیدگی روند درخواستها وارد شده است، تاثیری بر بازگرداندن قایق های قاچاقبری انسان که غیرقانونی وارد آبهای ما می شوند و نیز بر انتقال افراد به کشورهای دیگر برای رسیدگی به تقاضایشان ندارد.

این قوانین برای همگان است. خانواده ها، کودکان، کودکان بدون سر پرست، تحصیل کرده ها ومتخصصین. استثنایی وجود ندارد. دروغهای قاچاقبران انسانی را باور نکنید. هیچ کس از افرادی که غیرقانونی و با قایق وبدون ویزا می آیند، در استرالیا بصورت دائمی اسکان داده نخواهد شد. سیاست عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا تغییری نکرده است و درآن نرمشی بوجود نیامده است.

عدم تغییردرسیاست استرالیا در بازگرداندن قایق ها

ما ( دولت و اداره مهاجرت استرالیا ) همچنان متعهد به برچیدن قاچاقبری انسانی و جلوگیری ازازدست رفتن جان انسانها در دریا هستیم.
قاچاقبران انسان به شما می گویند که سیاست های ما تغییر کرده است. این حرف واقعیت ندارد.
استرالیا به ردیابی، توقف و بازگرداندن قایقهایی که بطور غیر قانونی وارد آبهای ما می گردند، ادامه خواهد داد. استرالیا بیش از 20 قایق را درطول 2 سال گذشته بازگردانده است. بیش از 650 نفر بازگردانده شده اند.
پول خود را هدر ندهید و زندگی خود را به خطر نیاندازید.
اگر با قایق و بصورت غیر قانونی به استرالیا بیایید، اسکان در استرالیا هیچگاه برای شما امکان پذیر نخواهد بود. این قوانین برای همگان است. خانواده ها، کودکان، تحصیل کرده ها ومتخصصین. استثنایی وجود ندارد. سیاست دولت استرالیا بر علیه قاچاقبری انسان شفاف است وتغییری نکرده است.
اگر بصورت غیرقانونی و بدون ویزا به استرالیا بیایید، در استرالیا بصورت دائمی اسکان داده نخواهید شد.

سخنان وزیر مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا

تدابیراسترالیا در حفاظت از مرزها به قوت خود باقی است ، تدابیر سخت دولت استرالیا در حفاظت از مرزها به منظور توقف قاچاق غیر قانونی افراد و حفظ اقتدار مرزی استرالیا با تمام قوا باقی خواهد ماند.

تصمیم دادگاه عالی استرالیا به این معنی است که بررسی تقاضای منطقه ای ادامه خواهد داشت. این موضوع جوهره کلیدی سیاست عملیات حفاظت از مرزها است. به گفته Peter Dutton وزیر مهاجرت ومحافظت از مرزها، استرالیا در تعهد خود به مقابله با قاچاقبری انسانی و جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد پایبند است. آقای Dutton افزود :

" استرالیا بیش از20 لنج را درطول دو سال گذشته از آبهای ما بیرون رانده است و سیاست ما در بازگرداندن لنج ها قاچاقبری انسانی به کشورهای مبدا ادامه خواهد داشت. همچنین دولت متعهد به اجرای برنامه رسیدگی منطقه ای خواهد بود که علاوه بر تدابیر جامع ما در دریا، در برابر افرادی که سعی می کنند با لنج و به صورت غیر قانونی به استرالیا بیایند بازدارنده خواهد بود. پیام من این است که نتیجه تلاش افرادی که با لنج و غیر قانونی به استرالیا سفر کنند تنها دوچیز خواهد بود: آنها ردیابی شده و از آبهای استرالیا رانده خواهند شد و یا آنکه برای بررسی تقاضا به کشور دیگری فرستاده خواهند شد. هرگز گزینه بررسی تقاضا و یا اسکان در استرالیا وجود نخواهد داشت و استثنایی هم وجود ندارد. این قوانین برای همگان است. افرادی که برای آمدن به استرالیا به دنبال قاچاقبر انسان هستند خطر از دست دادن همه چیزشان را از جمله جان خود و اعضای خانواده شان را به جان می خرند."

تغییرات در اسکان مجدد

دولت استرالیا قوانین خود را برای اسکان مجدد پناهندگان از اندونزی تغییر داده است.

اگربه اندونزی سفر کنید وروز 1 جولای 2014 یا پس از آن در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام شده اید، شما برای اسکان مجدد در استرالیا در نظر گرفته نخواهید شد. ظرفیت تعداد پذیرش استرالیا برای اسکان مجدد از میان پناهندگانی که پیش از 1 جولای 2014 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی ثبت نام شده اند، کاهش یافته است. این قوانین برای همگان است و استثنایی وجود ندارد.

دولت استرالیا در حال اعمال سختترین تمهیدات محافظت از مرزها به منظور مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا و محافظت از مرزهای استرالیا می باشد.

Operation Sovereign Borders یک طرح امنیت مرزی است که توسط نیروهای نظامی اجرا می شود و هدف آن توقف لنج ها وانسانهایی هستند که جان خود را در دریا ویا دردستان تبهکاران به خطر می اندازند و نیز حفظ پودمان برنامه مهاجرتی استرالیا می باشد. پناهجویانی که با لنج و بدون ویزا سفر کنند، به استرالیا نخواهند رسید. این قوانین در مورد همگان صدق می کند؛ خانواده ها، کودکان، کودکان بی سرپرست، افراد تحصیل کرده و دارای مهارت- استثنایی وجود ندارد. عزم استرالیا درخصوص حفاظت از مرزهایش راسخ است و جلوی هر کسی را که بخواهد به طورغیر قانونی و با لنج بیاید می گیرد.

OSB Joint Agency Task Force در حال انجام پاره ای از فعالیت های ارتباطی برون مرزی است تا به افرادی که در نظر دارند با لنج وغیر قانونی به استرالیا سفر کنند اطلاع دهند که قوانین تغییر کرده اند. آنها نباید دروغهای قاچاقبران انسان را باور کنند و راهی وجود نخواهد داشت که استرالیا را وطن خود نمایند.

قوانین تغییر کرده اند. با حقایق آشنا شوید.

دولت استرالیا تمهیدات سختگیرانه ای را برای حفاظت از مرزهای خود برای جلوگیری از ورود غیر قانونی از طریق دریا و کنترل قاچاقبران انسان به اجرا گذاشته است. هر فردی که بخواهد به طور غیرقانونی و با قایق وارد این کشور شود، هرگز نمی تواند در استرالیا بماند.

تحت Operation Sovereign Borders (عملیات مرزهای حاکمیت)، سیاست و عملکرد دولت استرالیا آن است که از ورود کشتی هایی که می خواهند به طور غیرقانونی وارد استرالیا شوند جلوگیری کرده و آنها را در آن سوی آب های خود به طور ایمن دور کنند.

افرادی که بدون داشتن ویزا و با قایق به استرالیا سفر کرده اند، در نهایت در این کشور نخواهند ماند؛ آنها برای رسیدگی به پرونده شان به نائورو یا پاپوآ گینه نو فرستاده شده اند.

آنها اجازه کار ندارند، و باید مدت طولانی منتظر باشن تا به درخواست آنها رسیدگی شود.

دولت استرالیا اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی برای افرادی که با قایق و بدون داشتن ویزا وارد این کشور می شوند، هیچگونه ویزای حفاظت موقت یا دائمی صادر نخواهد شد.

این قوانین برای همه افراد صدق می کند؛ خانواده ها، کودکان، کودکان بی سرپرست، افراد تحصیلکرده و ماهر. هیچ استثنایی وجود ندارد.

پول خود را هدر ندهید

قاچاقچیان انسان حقیقت را به شما نمی گویند . ایمنی خانواده و دوستان خود را با پرداخت مبلغی به قاچاقچیان انسان به خطر نیاندازید. به طور حتم افرادی که با قایق و بدون داشتن ویزا سفر می کنند، در استرالیا ساکن نخواهند شد. حتی اگر این افراد به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، در استرالیا نخواهند ماند. این اقدامات به منظور جلوگیری از کار قاچاقچیان انسان و توقف جان سپردن افراد بیشتر در دریا در نظر گرفته شده اند.

منبع

برچسب ها :
مهاجرت غیر قانونی به استرالیاقاچاق انسانقاچاق انسان به استرالیامهاجرت به استرالیامهاجرت استرالیا

پذیرفته نشدن مهاجران غیر قانونی استرالیالغو برخی از تحریم های استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا