تداوم نسل سپید

مهلت اداره مهاجرت استرالیا به پناهجویان

اداره مهاجرت استرالیا به هفت هزار پناهجو که از راه مرزهای آبی خود را به استرالیا رسانده‌ بودند تا اول اکتبر فرصت داده تا واقعی بودن پناهجویی خود را ثابت کنند.

مهلت اداره مهاجرت استرالیا به پناهجویان

ضرب العجل به پناهجویان غیر واقعی

پیتر داتون ، وزیر مهاجرت استرالیا گفته است

بازی برای کسانی که در دولت گذشته خود را به سواحل استرالیا رسانده‌اند به پایان رسیده است.

براساس اعلام وزارت مهاجرت استرالیا این هفت هزار پناهجو کسانی بوده‌اند که پس از ورود به استرالیا از ارائه جزئیات درباره پرونده مهاجرتی خودداری کرده‌اند. به گفته دولت این کشور، در بعضی پرونده‌ها هویت این افراد مشخص نیست و حتی مدارکی هم برای اثبات "واقعی بودن" پرونده پناهجویی خود ارائه نشده است.  وزیر مهاجرت استرالیا همچنین گفته است: "ما دیگر (چنین رفتاری را) تحمل نخواهیم کرد. این ضرب‌الاجل چهار ماهه برای پاک کردن خرابکاری‌های دولت کارگر است که سیزده میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای استرالیا هزینه داشته است.

مهاجرت غیر قانونی به استرالیا

بیشتر پناهجویانی که مقصدشان استرالیاست با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان و از طریق مسیرهای "بسیار خطرناک" آبی خود را به این کشور می‌ر‌سانند هر چند دریافت پناهندگی در این کشور بسیار سخت است.

برچسب ها :
پناهندگی استرالیامهاجرت استرالیامهاجرت به استرالیاویزای استرالیااداره مهاجرت استرالیا

مخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیاتعداد پناهجویان ایرانی در استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا