تداوم نسل سپید

استخدام

به تعدادی مشاور مسلط به امور مهاجرتی و همچنین آشنا به کامپیوتر و دانش زبان انگلیسی نیازمندیم. در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل Brilliant.immi@gmail.com ارسال نمایید.

استخدام

استخدام مشاور و کارشناس مهاجرت

موسسه تداوم نسل سپید در راستای توسعه فعالیتهای خود به تعدادی کارشناس مهاجرت به استرالیا با حقوق مکفی و شرایط مناسب نیازمند است. در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل Brilliant.immi@gmail.com ارسال نمایید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فرودین 96

برچسب ها :
استخداماستخدام کارشناس مهاجرتکارشناس مهاجرت استرالیااستخدام وکیل مهاجرتوکیل مهاجرت به استرالیا

بهترین کشور برای مهاجرت

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا