تداوم نسل سپید

ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا : توسط این ویزا - ساب کلاس 888 - مدیریت و مالکیت تجارت و همچنین سرمایه گذاری در استرالیا فراهم میشود. در واقع این ویزا شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری را برای شما فراهم مینماید.

ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا

ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا

پس از اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری و  نو آوری کسب و کار استرالیا و برآوردن شرایط این ویزا - ساب کلاس 188 - میتوانید ویزای خد را به ویزای دائم تبدیل نمایید. لازم به ذکر است که برای دریافت ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا نیاز به ثبت علاقمندی و دریافت دعوتنامه - EOI - نخواهید داشت.

شرایط مورد نیاز ویزای دائم سرمایه گذاری

  1. ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار
  2. برآوردن شرایط ویزای فوق
  3. داشتن حمایت اسپانسری یک ایالت یا منطقه

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری و بیزنس

برچسب ها :
مهاجرت به استرالیامهاجرت سرمایه گذاری استرالیامهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاریاقامت استرالیااقامت دائم استرالیا

ویزای سرمایه گذاری موقت استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا