تداوم نسل سپید

در حال حاضر این موسسه هیچ فعالیتی ندارد

ویزای سرمایه گذاری موقت استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری : این ویزا برای افرادی است که قصد دارند در استرالیا کسب و کار جدید راه اندازی کنند و یا کسب و کار موجودی را در استرالیا مدیریت کنند، یا در یکی از ایالتها یا مناطق استرالیا سرمایه گذاری کنند

ویزای سرمایه گذاری موقت استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری موقت - ویزای استرالیا ساب کلاس 188

این ویزا برای افرادی است که قصد دارند در استرالیا کسب و کار جدید راه اندازی کنند یا کسب و کار موجودی را در استرالیا مدیریت کنند، یا در یکی از ایالتها یا مناطق استرالیا سرمایه گذاری کنند.

بدین منظور باید از طریق سیستم گزینش مهارت (SkillSelect) ابراز علاقه مندی نموده و قبل از دعوت شدن جهت اقدام برای این ویزا موفق به اخذ اسپانسری یکی از ایالات یا مناطق استرالیا گردیده باشید

شرایط مورد نیاز جهت اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری

این ویزا در سه حالت قابل اقدام است

از طریق نوآوری در کسب و کار

- برای افرادی که در کسب و کاری مهارت لازم را داشته و قصد راه اندازی و توسعه و مدیریت کسب و کار جدید یا موجودی در استرالیا را دارند.

- شما باید زیر 55 سال داشته باشید (موارد استثناء هم می تواند وجود داشته باشد)

- مجموع امتیازات شما به 65 برسد در دو سال از چهار سال قبل از اقدام به اخذ ویزا، مالکیت کسب و کارتان در هر سال دارای حداقل گردشی به میزان 500 هزار دلار استرالیا باشد

- دارای مالکیت 51 درصد از کسب و کار اصلی در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا دارای مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا دارای مالکیت 10 درصد از یک شرکت سهامی عام باشید

- دارای سابقه موفقی در آن کسب و کار باشید دارای تمایل واقعی جهت ادامه مالکیت و مدیریت یک کسب و کار در استرالیا باشید زمان اخذ دعوتنامه، مجموع دارایی خالص شما و همسرتان که بایستی به استرالیا انتقال یابد به حداقل 800 هزار دلار استرالیا برسد

از طریق سرمایه گذاری

- برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار (تقریباً 4 میلیارد تومان) جهت انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را دارند.

- شما باید زیر 55 سال داشته باشید (موارد استثناء هم می تواند وجود داشته باشد)

- مجموع امتیازات شما به 65 برسد

- توانایی مدیریتی بسیار بالایی در زمینه سرمایه گذاری داشته باشید

- دارای حداقل سه سال سابقه مدیریتی مستقیم یک یا چند کسب و کار و سرمایه گذاری باشید

- دارای سابقه موفقی در کسب و کار یا سرمایه گذاری باشید

- بعد از رشد سرمایه گذاری تمایل واقعی جهت ادامه کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید

- تمایل واقعی جهت اقامت در ایالت یا منطقه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اید را به مدت حداقل دو سال داشته باشید

- دارای مالکیت 10 درصد از سود کسب و کار در یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه باشید، یا حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا را در یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه باشید سرمایه گذاری کرده باشید

- در دو سال قبل از دریافت دعوتنامه جهت اخذ ویزا، مجموع دارایی های خالص شخصی، سرمایه گذاری و کسب و کار شما به حداقل 2.5 میلیون دلار استرالیا برسد و قابل انتقال به استرالیا باشد

- انجام سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا در یک ایالت یا منطقه بمدت چهار سال از تاریخ اخذ اسپانسری ایالتی

از طریق سرمایه گذاری ویژه

برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلار (تقریباً 13 میلیارد تومان) در سرمایه گذاری های عمده استرالیا را تا چهار سال داشته و قصد انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا را دارند.

شما بایستی متعهد شوید که بعد از رشد سرمایه خود سرمایه گذاری خود در استرالیا را ادامه می دهید. شما همچنین بایستی حداقل 160 روز در چهار سال مدت ویزای خود در استرالیا زندگی کنید.

اخذ این ویزا قدم اول جهت اخذ ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه 888) محسوب می شود.

با داشتن این ویزا شما می توانید

جهت سرمایه گذاری یا راه اندازی و توسعه و مدیریت کسب و کار جدید یا موجودی در استرالیا، جهت سرمایه گذاری در یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا، و یا جهت سرمایه گذاری های عمده استرالیا اقدام نمایید در طول مدت ویزای خود به و از استرالیا سفر کنید

اعضای خانواده خود را همراهتان به استرالیا بیاورید.

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

برچسب ها :
مهاجرت به استرالیامهاجرت سرمایه گذاری استرالیامهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گزاریویزای سرمایه گذاری استرالیاسرمایه گذاری در استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیاویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا